mandager, tirsdager, onsdager, torsdager, lørdager, søndager, hver uke 14.08.2017 00.00.00 -- 6
kl 10.00 - 19.00

Sommer 2017