lørdager, søndager, hver uke 19.08.2018 00.00.00 -- 2
kl 10.00 - 19.00

Sommer (helg)