lørdager, søndager, hver uke 19.08.2018 00:00:00 -- 2
kl 10:00 - 19:00

Sommer (helg)