mandager, tirsdager, onsdager, torsdager, hver uke 16.08.2018 00.00.00 -- 4
kl 10.00 - 19.00

Sommer (hverdag)