mandager, tirsdager, onsdager, torsdager, hver uke 16.08.2018 00:00:00 -- 4
kl 10:00 - 19:00

Sommer (hverdag)