Babysvømming

BABYSVØMMING: 0-2 ÅR

Babysvømming er en aktivitet i vann der barnet er sammen med en eller to av foreldrene sine i vannet. Instruktøren viser, tilrettelegger og veileder foreldre og barn i ulike grep og øvelser for å fremme barnets balanse, styrke, trygget og glede i vann, som igjen fører til glede og mestring av egen kropp. Vi vektlegger nærhet, kommunikasjon og trygghet på kursene.

SMÅBARNSVØMMING: 2-4 ÅR

“Lek og lær”- prinsippet. Passer for alle som vil bli glad i vann og vannets egenskaper. Kursene bygger videre på det barna og foreldrene har lært på babysvømmingen. Her lærer noen barn å svømme, men det er ikke målet med småbarnsvømmingen. Målet vil fremdeles være å gi barna vannglede og trygghet i vann.

 

NB! I uke 22 starter vi med minikurs (4 ganger). Oppstart i uke 22. 

Vi har tre kurstyper for barn under 2 år: 

Vi har ett kurs for barn i 2-4 års alderen:

Nb! På grunn av smittevernhensyn er det kun tillatt med 1 voksen per baby.