Vanngymnastikk

Vanngymnastikk er effektiv og skånsom trening i vann. Gjennom variasjon i øvelser og musikk, kan man tilpasse gymnastikken til ulike gruppers behov for trening, som styrketrening, utholdenhetstrening og bevegelighetstrening.

Les mer om vanngymnastikk her.