Klippekort

Klippekort gjelder mandag til fredag. 

Klippekort voksen

  • 10 klipp, kr 1.450,-
  • 25 klipp, kr 3.000,-

Klippekort barn/honnør/student

  • 10 klipp, kr 1.150,-
  • 25 klipp, kr 2.450,-