Klippekort

Klippekort gjelder mandag til fredag. 

Klippekort voksen

  • 10 klipp, kr 1.400,-
  • 25 klipp, kr 2.950,-

Klippekort barn/honnør/student

  • 10 klipp, kr 1.100,-
  • 25 klipp, kr 2.400,-