Student

Grunnmedlemskap bad: 

PS: Studentmedlemskap forutsetter fremvisning av gyldig student-/elevbevis.

Her finner du flere studenttilbud og- fordeler på Aquarama