Fakturering

Jeg har avtalegiro. Når blir månedsavgiften trukket fra kontoen min?

Avtalt pris for medlemskapet blir trukket den 20. i hver måned.

 

Er det forskuddsvis eller etterskuddsvis betaling?

Medlemskapet trekkes forskuddsvis. Det vil si at betaling som trekkes fra konto den 20. januar er for februar måned.

Jeg har fått et inkassovarsel i posten. Hva er årsaken til det?

Det skyldes at en eller flere fakturaer står registrert som ubetalt hos oss. Du skal ha mottatt en påminnelse på mail/sms ca. 5 dager etter forfall. Dersom fakturaen ikke betales innen 10 dager etter dette overlates oppfølging av faktura til vår samarbeidspartner Visma. Dersom du har fått henvendelse fra Visma må den videre oppfølgingen gjøres hos dem. Til orientering tilsvarer «inkassovarsel» det som tidligere het «betalingspåminnelse».

Hvorfor er en faktura ubetalt? Jeg har jo avtalegiro.

Det kan skyldes flere ting:

1) Forsinket iverksettelse av avtalegiro

Dersom fakturaen det gjelder var helt i begynnelsen av medlemskapet, har avtalegiroen ikke vært aktivert på det gjeldende tidspunktet. Ved opprettelse av et 12 måneders avtalegiro-medlemskap betaler du kontant/kort for inneværende og de to neste månedene. Avtalegiro opprettes normalt i løpet av 6-10 uker, etter at du har signert kontrakten hos oss. Av og til kan dette ta noe lenger tid hos NETS. Dersom avtalegiroen ikke rekker å bli aktivert hos NETS i løpet av den perioden du har betalt for, sender vi faktura for en ny måned som må betales manuelt. Dette gjør vi inntil avtalegiroen er aktivert. Avtalegiro-medlemskap faktureres forskuddsvis med forfall før perioden starter.

2) Manglende dekning på konto

Dersom det ikke er dekning på kontoen den dagen avtalegirotrekket foretas, vil fakturaen bli stående som ubetalt hos oss. Sjekk derfor i din nettbank om fakuraen det gjelder er blitt avvist. Dersom den er betalt, ta et skjermbilde av dette og send til oss på trening@aquarama.no, så skal vi sjekke dette opp videre.

3) Bytte av bank/kontonummer

Har du skiftet bank og/eller kontonummer? Husk å gi oss beskjed sånn at avtalegiroen blir trukket fra rett konto/bank.

4) Avtalegiroen er blitt stoppet i nettbanken sin

Har du stoppet avtalegiroen? Dette kan skje ved en feiltagelse, og du kan bare sette den i gang igjen. Dersom du har gjort det bevisst, trenger vi å få beskjed sånn at vi sender faktura til deg manuelt.

5) Bytte medlemskap

Har du endret medlemskapet ditt i det siste? Hvis beløpet som skal trekkes er blitt høyere enn det var ved avtaleinngåelse, må ny avtalegiro signeres. Dette kan du gjøre i resepsjonen. 

Hva skjer hvis jeg ikke betaler en faktura?

Dersom en faktura ikke blir betalt, vil en purring sendes ut ca. 5 dager etter forfall. Dersom purringen ikke betales innen 10 dager, sendes saken videre til Visma som sender Inkassovarsel. Dersom kunden verken tar kontakt med oss eller betaler inkassovarsel/faktura i denne omgang, vil neste steg være betalingsoppfordring, det vil si at inkassosak startes. Da har vi ikke lenger anledning til å hjelpe kunden her hos oss, men han/hun må følge opp saken sin opp hos Visma.