Idrettshall og klatrevegg

Hvordan får laget mitt treningstid i idrettshallen?

Ta kontakt med Idrettsetaten i Kristiansand kommune. Det er de som disponerer og fordeler treningstid og annen idrettslig bruk av idrettshallen.

Hvor finner jeg en oversikt over når idrettslag har treningstid i idrettshallen?

Det får du ved å kontakte Idrettsetaten i Kristiansand kommune, eller ved å gå inn på våre nettsider (du finner linken under «Innhold AQ» - «Idrett» - «Idrettshall»).

Hva gjør vi når vi har glemt igjen ting i idrettshallen?

Det som er gjenglemt fra idrettshallen skal i utgangspunktet skolene og idrettslagene rydde selv. Dersom det ligger igjen ting etter at de har gått, legger vi dette ned i treningsrommet tilknyttet idrettshallen. Hit kan du komme og lete etter det du har glemt igjen.

Hvordan kan jeg få tilgang til å klatre i klatreveggen?

Hvis ikke du går på Tangen- eller Kvadraturen videregående skole, må du melde deg inn i Kristiansand klatreklubb for å kunne benytte klatreveggen.

Hva gjør studenter som kommer for sent til gymtimen?

De må få kontakt med læreren sin, eller evt. noen medelever, for å bli låst inn. Vi har fått streng beskjed om ikke å låse inn sene elever, da noen elever har blitt frastjålet ting fra garderoben under gymtimene. Vi kan ikke vite om den enkelte elev går i klassen eller ei.

Har dere kontaktinformasjon til Klatreklubben?

Her finner du informasjon om Christianssand Kklatreklubb

Har dere hjertestarter i Aquarama?

Ja, vi har tre hjertestartere i vårt anlegg. En i vaktbuen i badeanlegget, en i vestibylen i 1. etasje og en på treningssenteret i 3. etasje.