Svømmeglede-kurs

Har du barn i 3. klasse i Kristiansand kommune? Da er de kvalifisert til prosjekt Svømmeglede og får et gratis 12 måneders medlemskap i AQ Bad og tilbud om ekstra svømmekurs i regi av prosjekt Svømmeglede.