aquarama_pensjonist_svomming_0015.jpg

Folkehelse

Å forebygge livsstilssykdommer kan gjøres på mange måter, men aktivitet og bevegelse er en sikker vei til trivsel og bedre helse. I Aquarama har kommunen valgt å kombinere store aktivitetsarealer med generelle tilbud i primærhelsetjenesten. Aquarama er dermed et sted som retter seg mot alle innbyggere. Det er også lagt inn kommunale funksjoner som retter seg mot grupper med økt risiko for sykdom eller svak helse. Dette tilbudet styrkes betydelig gjennom at private aktører med ulik kompetanse blir en del av fagmiljøet.

Samhandlingsreformen gir kommunene økt ansvar for forebyggende helsearbeid. Kristiansand kommune ønsker å imøtekomme dette på en best mulig måte. Aquarama er en sentral arena for denne offensive satsingen. Våre gjester vil få et bredt tilbud innenfor behandling, rådgivning og aktivitet.