Vilkår gavekort

Vilkår for bestilling av gavekort til Aquarama Bad og Aquarama Spa.

 Foretaksinformasjon:

 • FORETAKSNUMMER: 996 281 310 MVA
 • JURIDISK NAVN: Aquarama Badedrift AS

Kontaktdetaljer:

 • Aquarama Badedrift AS
 • Tangen 8
 • 4608 Kristiansand

Aquarama er Sørlandets største aktivitetssenter, bestående av badeland, idrettsbasseng, stupeanlegg, spa, treningssenter, idrettshall og ulike tilbud innen folkehelse. Aquarama inneholder også næringslokaler, hotell og parkeringsanlegg. Med sin fantastiske beliggenhet på Bystranda iKristiansand, er Aquarama et ressursanlegg for regionens innbyggere og en attraksjon for turister – et senter for folkehelse, opplevelse, idrett og velvære.

Bestilling

BEKREFTELSE PÅ E-POST

Når bestillingen din er betalt vil du få en bekreftelse på e-post fra oss. Denne inneholder gavekortet som PDF-fil, med informasjon om bestilt produkt, samt referansenummer/QR kode som må oppgis når gavekortet skal benyttes på Aquarama. Ta godt vare på e-postbekreftelsen da denne gjelder som kvittering.

IKKE MOTTATT E-POSTBEKREFTELSE?

Dersom du ikke har mottatt bekreftelsen på e-post fra oss kort tid etter bestillingen ber vi deg undersøke om den kan ha lagt seg i innboksen for useriøs e-post. Dersom du er i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført ber vi deg ta kontakt med den avdelingen du har bestilt gavekort fra:

 • bad@aquarama.no

Gavekort til Aquarama Bad/Aquarama Spa

GYLDIGHET

Gavekortet er gyldig inntil 12 måneder etter utstedelsestidspunkt og kan benyttes i en av følgende avdelinger; Aquarama Bad og Aquarama Spa (vi gjør oppmerksom på at gavekortet gjelder ikke på behandlinger hos Aquarama Velvære).

Gavekortet kan ikke omgjøres til kontanter.

Det er viktig at du passer på gavekortet og/eller kvitteringen din, og at du sikrer deg mot forsøk på kopiering/misbruk. Dersom Aquarama har grunn til å tro at det foreligger forsøk på misbruk/forfalskning som for eksempel kopiering av gavekort eller liknende, vil du kunne bli bedt om å legitimere deg. Vi ber derfor om at du har med gyldig legitimasjon til anlegget.

Et hvert forsøk på misbruk/forfalskning eller liknende av gavekort er å betrakte som dokumentfalsk og vil bli anmeldt til politiet.

PRIS

Alle priser er i norske kroner og inkluderer merverdigavift. Prisene vises både inklusive og eksklusive gebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til utstedelse, porto, frakt m.m.

FORBEHOLD

Aquarama vil etterstrebe god kvalitet på sine tjenester, herunder tilgjengelighet i anleggets åpningstid. Vi forbeholder oss likevel retten til å kunne stenge av enkelte deler av anlegget ved spesielle anledninger som for eksempel ved svømme- og stupestevner i badet. Anledninger som dette vil bli orientert om på våre nettsider, på Facebook og i anlegget.

Aquarama kan ikke stå til ansvar for stengte fasiliteter i anlegget eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. 

Det forutsettes at gjesten setter seg inn i de til enhver tid gjeldende regler for bruk av anlegget. 

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om produktene/tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket opplevelse!

Betalingsbetingelser

BETALING MED DEBET- OG KREDITTKORT

Vi krever betaling for produktene fra det tidspunkt ordrebekreftelse og gyldig kvittering blir sendt fra oss til kunden.

Når bestillingen er bekreftet er betalingen godkjent og hele kjøpet vil bli belastet kortet ditt. Det er mulig å benytte Visa og Mastercard som betalingsmiddel på nett.

KORTINFORMASJON

Når du handler hos Aquarama blir betalingen behandlet av Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

PERSONOPPLYSNINGER

Aquarama behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. Se hele personvernerklæringen her

Avbestilling

ANGRERETT

Angrer du kjøpet av et gavekort som er kjøpt på nett, kan det returneres til oss innenfor 14 dager, så lenge gavekortet er ubrukt. Er gavekortet allerede brukt innen 14 dager, kan kjøpet ikke angres. Angreretten gjelder fra det tidspunkt du mottar gavekortet per e-post. Aquarama påtar seg ikke ansvaret dersom gavekortet benyttes parallelt med behandling av angrefristen.

For å benytte angrefristen, send gavekortet i retur til bad@aquarama.no, evt. per post til:

 • Aquarama Badedrift AS
 • Tangen 8
 • 4608 Kristiansand

Husk å legge ved opplysninger som gjør det mulig for oss å identifisere deg: navn, adresse og telefonnummer. Hvis du har spart på ordrebekreftelsen, kan du vedlegge en kopi av denne. De forsendelsesomkostninger som påløper i forbindelse med returnering av et gavekort dekkes av kunden.

Når du har sendt et gavekort i retur til ovenstående adresse, krediterer vi det betalte beløp og setter inn pengene på din konto senest 14 dager etter mottakelsen. 

Reklamasjon

Aquarama behandler reklamasjoner iht. kjøpslovens paragraf om reklamasjon. Dersokm du ønsker å reklamere på et gavekort, skal det sendes skriftlig begrunnelse med dokumentasjon inn til oss på vår adresse:

 • Aquarama Badedrift AS
 • Tangen 8
 • 4608 Kristiansand

Når du returnerer et gavekort, skal du inkludere ditt navn og din adresse eller et ordrenummer.