Dato

mandag 02. november 2020 - onsdag 20. januar 2021

BABYSVØMMING VIDEREGÅENDE 2

Babysvømming er en aktivitet i vann der barnet er sammen med en eller to av foreldrene sine i vannet. Instruktøren viser, tilrettelegger og veileder foreldre og barn i ulike grep og øvelser for å fremme barnets balanse, styrke, trygget og glede i vann, som igjen fører til glede og mestring av egen kropp. Vi vektlegger nærhet, kommunikasjon og trygghet på kursene. Videregående 2 passer for de som har gått videregående 1 eller er under 2 år.

  • Pris: kr 1950,- per barn.
  • 50 % for barn nummer to (f.eks. søsken eller tvilling).
  • Antall kursdeltagere: minimum 6, maksimum 12 deltagere per kurs.
  • Påmeldingen er bindende og hele kursavgiften betales ved tilsendt faktura.
  • På lik linje som i anlegget for øvrig, foregår bading på eget ansvar og forsikring er ikke inkludert i kurset.
  • Det er ikke kurs i skoleferier eller på bevegelige helligdager (for eksempel: 1. mai, 17. mai og Kr. himmelfartsdag).
  • Vi tar forbehold om at ved få deltakere på ett kurs kan enten kurset bli slått sammen med et annet kurs, tidspunkt kan bli endret eller kurset bli avlyst. I så tilfelle blir man varslet før oppstart

Kursinstruktør, Marthe Strædet, er utdannet førskolelærer med fordypning småbarnspedagogikk. Hun er tidligere svømmer og har flere års erfaring fra babysvømming på Kløvertun. Dersom du/dere har spørsmål angående selve babysvømmingen kan Marthe kontaktes direkte på mobil 906 52 577 eller e-post: marthestraedet@hotmail.com. Gjelder henvendelsen selve kurset og påmelding, ta kontakt på e-post: kurs@aquarama.no.

Nb! På grunn av covid-19 vil det ikke være mulig å bytte kursdager ved sykdom, og kursdagen vil ikke bli refundert. 

Neste kurs starter i uke 45.

Påmelding