aquarama_bad_svommekurs_barn_0021.jpg
tirsdag 16. januar - lørdag 20. januar 20.01.2018 00:00:00 -- 2

Oppstart Svømmeglede-kurs

Kursrunde med oppstart i uke 3 er fullt. Meld deg på allerede nå for å bli med på neste kursrunde med oppstart i uke 16.

 • Kurset er kun for skolebarna som går i 3. klasse (vår 2018) og 4. klasse (høst 2018) i Kristiansand kommune, som en del av Svømmeglede-prosjektet.
 • 8 ganger á 30 minutter, OPPSTART uke 3 (tirsdag 16. januar og lørdag 20. januar). 
  • Tirsdag: kl. 15.30 - 16.00 - FULLT. Få plasser for uke 16
  • Tirsdag: kl. 16.10 - 16.40 - FULLT. Få plasser for uke 16
  • Tirsdag: kl. 16.50 - 17.20 - FULLT. Få plasser for uke 16
  • Lørdag: kl. 10-15 - 10.45 - FULLT. Fullt også i uke 16
  • Lørdag: kl. 10.55 - 11.25 - FULLT. Fullt også i uke 16
  • Lørdag: kl. 11.35 - 12.05 - FULLT. Fullt også i uke 16
 • Neste kursrunde starter i uke 16 (tirsdag 17. april og lørdg 21. april)
 • Antall kursdeltagere: minimum 6, maksimum 12 deltagere per kurs.
  • Vi tar forbehold om at ved få deltakere på ett kurs kan enten kurset bli slått sammen med et annet kurs, tidspunkt kan bli endret eller kurset bli avlyst. I så tilfelle blir man varslet før oppstart.
 • Hvis det blir for få deltagere på et kurs, tas det forbehold om at tidspunkter kan bli endret. 
 • Husk at barnet må ha med sitt gule adgangsbånd gyldig fra januar 2018 til desember 2018 for å kunne gå på kurset.
 • Vi tar forbehold også om at det kan bli fullt, og at vi kjører "førstemann-til-mølla"-prinsippet.
 • Alle deltagere må møte opp minimum 15 minutter før kursstart for å rekke å dusje og skifte. Kurset starter presis på tidspunktene under. 
 • Barn får ikke lov å gå alene fra garderoben og inn til bassenget, men må følges helt bort til der kurset skal være av en voksen person over 16 år.
 • Skal du vente mens barnet ditt går på svømmekurs? Foreldre har gratis adgang på tribunen mens kurset pågår, men kan også kjøpe foreldrekortet, et klippekort som gir deg rimelig inngang (omlag 50%).
 • Kontakt: [email protected] 

PÅMELDING

OBS: Kursrunde med oppstart uke 3 er fullt. Påmelding gjelder for neste kursrunde med oppstart i uke 16.

(Gjelder kun barn som går i 3. klasse vår 2018 med gyldig Svømmeglede-medlemskap).

Page Title

Påmelding til Svømmeglede-kurs

Les mer:

Spørsmål og svar om Svømmeglede-medlemskapet:

Når starter dette?

Fra og med 1. januar 2018 kl. 10.00 kan du opprette medlemskapet og hente adgangsbåndet til ditt barn, samt kjøpe foreldrekortet. Svømmeglede-medlemskapet følger kalenderåret. 

Hva gjør vi når vi ønsker å ta barnets medlemskap i bruk?

Dere henvender dere i resepsjonen i AQ Bad f.o.m. 02.01.18 og oppgir barnets navn og skole. Da vil dere få utdelt et adgangsbånd til 3. klassingen. Han/hun får tilgang til AQ Bad alle dager i åpningstiden t.o.m. 31.12.2018.

Barnet vårt er medlem fra før. Hva gjør vi da?

Hvis barnet ditt er medlem fra før kan vi kostnadsfritt fryse dette medlemskapet frem til 31. desember 2018. Ved avslutning av prosjektet vil medlemskapet fortsette å løpe automatisk. Men du må selv varsle oss om at medlemskapet skal fryses - dette går dessverre ikke automatisk hos oss.

Barnet vårt har klippekort fra før. Hva gjør vi da?

Hvis barnet ditt har et klippekort fra før kan vi utvide gyldighetsdato med 12 måneder, slik at det er klart til bruk igjen etter 31. desember 2018. Men du må selv varsle oss om at utløpsdatoen skal forlenges - dette går dessverre ikke automatisk hos oss.

Kan barnet gå alene inn til kurset?

Barn får ikke lov å gå alene fra garderoben og inn til bassenget, men må følges helt bort til der kurset skal være av en voksen person over 16 år.

Hvem kan være med barnet i bade- og svømmeanlegget?

Det må være med en badende, svømmedyktig voksen over 16 år per 4 barn. Det er først når barnet er fylt 11 år og er svømmedyktig, at han/hun kan gå alene i anlegget.

Hva gjør vi når vi voksne skal bade sammen med barnet?

Da kjøper dere ”Foreldrekortet”. Dette er et eget klippekort som gir ca. 50 % rabatt. Dere kan velge mellom 10 og 25 klipp, og klippekortet er gyldig alle dager (hverdager, helg, ferier).

Hva er "Foreldrekortet"?

Foreldrekortet er et eget klippekort som kan benyttes alle dager hele uken, og som gir ca 50% rabatt på 10- og 25-klipp. Det forutsettes at klippekortene benyttelse i følge med 3. klassingen.

Følger det betingelser med Foreldrekortet?

Ja, det forutsettes at Foreldrekortet benyttes i følge med 3. klassingen, samt at det kun er gyldig i perioden 2. januar - 31. desember 2017. Hos oss er klippekortene knyttet opp til et adgangsbånd med en oppstartsavgift på kr 149,- (engangsbeløp). 

 

Hvor mange Foreldrekort kan vi ha og kan vi gå flere foresatte på ett Foreldrekort?

Det tildeles maksimalt to foreldrekort m/adgangsbånd per barn. Båndene er imidlertid ikke personlige, og kan lånes bort til besteforeldre eller andre foresatte som skal følge barnet.

Hva koster Foreldrekortet?

10 klipp koster kr 900,- og 25 klipp kr 1.900,-.  

Vi har ikke råd til å kjøpe Foreldrekortet. Hva gjør vi da?

I samarbeid med Kristiansand kommune/NAV har vi opprettet en ordning hvor lavinntektsfamilier kan få støtte til Foreldrekortet. Ta kontakt med sosiallærer på ditt barns skole, evt. din kontaktperson hos NAV.

Jeg som forelder er medlem fra før. Hva gjør jeg?

Dersom du kun kommer til å besøke AQ Bad sammen med 3. klassingen, har du anledning til å fryse ditt medlemskap til ordinære betingelser, altså kr 99,- måned i fryseperioden.

Jeg som forelder har klippekort fra før. Hva gjør jeg?

Det er ikke mulig å konvertere et ordinært klippekort til et foreldrekort. Dersom du kun kommer til å besøke AQ Bad sammen med 3. klassingen, har du anledning til å overføre resterende klipp til en annen person, eller bruke opp de eksisterende klippene før du kjøper et foreldrekort.

Husk også at foreldrekortet kun er gyldig ved inngang sammen med 3. klassingen. Det betyr at det i løpet av disse 12 månedene kan være praktisk å beholde ditt ordinære klippekort. 

 

 

Når begynner svømmekursene?

Svømmegledekursene starter fire ganger i året. To ganger på høsten og to ganger på våren. Svømmekursene gjelder barn som går i 3. klasse (våren) og 4. klasse (høsten).  

Hvordan melder vi oss på svømmekursene?

Du kan melde deg på neste svømmeglede-kurs via våre nettsider.