mandager, hver uke 17.06.2019 00.00.00 -- 1
kl 10.00 - 12.00

Vanngymnastikk

Vanngymnastikk er effektiv og skånsom trening i vann med lav intensitet. Gjennom variasjon i øvelser og musikk, kan man tilpasse gymnastikken til ulike gruppers behov for trening, som styrketrening, utholdenhetstrening og bevegelighetstrening.

Vanngymnastikk holdes i "Paradisbukta", det grunne varmtvannsbassenget. Tempo, motstand og intensitet er på lavt/middels nivå, noe som gjør dette til et godt lavterskeltilbud.

HVEM PASSER VANNGYMNASTIKK FOR?

Vanngymnastikk egner seg godt for alle, uansett alder og fysisk form. Vannets egenskaper gir god støtte for kroppen gjennom oppdrift og motstand. Alle bevegelser blir enklere å gjennomføre i vann sammenlignet med på land. Først og fremst reduseres belastningen på ledd og leddforbindelser sammenlignet med vanlig trening på land. Økte leddutslag muliggjøres ved trening i varmt vann, stive ledd og sår muskulatur mykes opp.

ER VANNGYMNASTIKK EGNET FOR GRAVIDE?

Vanngymnastikk er bra for gravide som har vondt i ryggen. I en svensk studie deltok 130 kvinner i vanngymnastikk en gang i uken under graviditetens siste halvdel. Sammenlignet med kontrollgruppen fikk kvinnene mindre vondt i ryggen og sykemeldte seg mindre for ryggsmerter. Gymnastikken medførte ingen risiko for fosteret. Mange gravide plages av ryggvondt (bekkenløsning), og slike smerter er en vanlig årsak til sykemelding under graviditeten (Kilde: Bedre helse).

TIDSPLAN 2019

  • Mandager kl. 10.00-11.00 og
  • Mandager kl. 11.00-12.00 (FULLT)

Det er ikke kurs i skoleferier eller på bevegelige helligdager.

PRIS

  • Kr 100,- per gang for medlemmer i AQ Bad
  • Kr 160,- per gang for ikke-medlemmer

SPØRSMÅL:

  • Spørsmål angående Vanngymnastikk kan rettes til Susanne Ramsgaard på e-post: susanne.ramsgaard@aquarama.no.