Hva skjer

debug-cal-overview
TEMPDATA and SESSION and VIEWDATA
mars

Baneinndeling idrettsbassenget fredager

24.03.2017 kl 06:00 Les mer

Fredagspizza

24.03.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

24.03.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

24.03.2017 kl 10:00 Les mer

Stupestevne

24.03.2017 kl 18:00 Les mer

Triatlon: Åpen dag

25.03.2017 kl 08:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

25.03.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

25.03.2017 kl 10:00 Les mer

Stupestevne

25.03.2017 kl 18:00 Les mer

Åpen Dag for KCK

26.03.2017 kl 06:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

26.03.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

26.03.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

26.03.2017 kl 15:00 Les mer

Stupestevne

26.03.2017 kl 18:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

27.03.2017 kl 10:00 Les mer

Senior-SPA

27.03.2017 kl 12:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget mandager

27.03.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

27.03.2017 kl 13:00 Les mer

Svømmedagen

28.03.2017 kl 06:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget tirsdager

28.03.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

28.03.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

28.03.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

28.03.2017 kl 13:00 Les mer

Svømmeglede-kurs

28.03.2017 kl 15:30 Les mer

Student-SPA

29.03.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

29.03.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget onsdager

29.03.2017 kl 12:00 Les mer

Barselbading

29.03.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

29.03.2017 kl 13:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

30.03.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget torsdager

30.03.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

30.03.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

30.03.2017 kl 17:10 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget fredager

31.03.2017 kl 06:00 Les mer

Fredagspizza

31.03.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

31.03.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

31.03.2017 kl 10:00 Les mer

april

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

01.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

01.04.2017 kl 10:00 Les mer

Svømmeglede-kurs

01.04.2017 kl 15:30 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

02.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

02.04.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

02.04.2017 kl 15:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

03.04.2017 kl 10:00 Les mer

Senior-SPA

03.04.2017 kl 12:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget mandager

03.04.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

03.04.2017 kl 13:00 Les mer

Svømmedagen

04.04.2017 kl 06:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget tirsdager

04.04.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

04.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

04.04.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

04.04.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

05.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

05.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget onsdager

05.04.2017 kl 12:00 Les mer

Barselbading

05.04.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

05.04.2017 kl 13:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

06.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget torsdager

06.04.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

06.04.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

06.04.2017 kl 17:10 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget fredager

07.04.2017 kl 06:00 Les mer

Fredagspizza

07.04.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

07.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

07.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

08.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

08.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

09.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

09.04.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

09.04.2017 kl 15:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

10.04.2017 kl 10:00 Les mer

Senior-SPA

10.04.2017 kl 12:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget mandager

10.04.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

10.04.2017 kl 13:00 Les mer

Svømmedagen

11.04.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

11.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

11.04.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

11.04.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

12.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

12.04.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

12.04.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

12.04.2017 kl 13:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

13.04.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

13.04.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

13.04.2017 kl 17:10 Les mer

Fredagspizza

14.04.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

14.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

14.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

15.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

15.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

16.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

16.04.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

16.04.2017 kl 15:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

17.04.2017 kl 10:00 Les mer

Senior-SPA

17.04.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

17.04.2017 kl 13:00 Les mer

Svømmedagen

18.04.2017 kl 06:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget tirsdager

18.04.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

18.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

18.04.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

18.04.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

19.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

19.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget onsdager

19.04.2017 kl 12:00 Les mer

Barselbading

19.04.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

19.04.2017 kl 13:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

20.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget torsdager

20.04.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

20.04.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

20.04.2017 kl 17:10 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget fredager

21.04.2017 kl 06:00 Les mer

Fredagspizza

21.04.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

21.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

21.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

22.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

22.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

23.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

23.04.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

23.04.2017 kl 15:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

24.04.2017 kl 10:00 Les mer

Senior-SPA

24.04.2017 kl 12:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget mandager

24.04.2017 kl 12:00 Les mer

Babysvømming nybegynner

24.04.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

24.04.2017 kl 13:00 Les mer

Babysvømming videregående 1

24.04.2017 kl 14:30 Les mer

Babysvømming videregående 2

24.04.2017 kl 15:30 Les mer

Småbarn- og søskensvømming

24.04.2017 kl 16:30 Les mer

Svømmedagen

25.04.2017 kl 06:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget tirsdager

25.04.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

25.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

25.04.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

25.04.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

26.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

26.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget onsdager

26.04.2017 kl 12:00 Les mer

Barselbading

26.04.2017 kl 12:00 Les mer

Babysvømming nybegynner

26.04.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

26.04.2017 kl 13:00 Les mer

Babysvømming videregående 1

26.04.2017 kl 14:30 Les mer

Babysvømming videregående 2

26.04.2017 kl 15:30 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

27.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget torsdager

27.04.2017 kl 12:00 Les mer

Babysvømming nybegynner

27.04.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

27.04.2017 kl 13:00 Les mer

Babysvømming videregående 1

27.04.2017 kl 14:30 Les mer

Babysvømming videregående 2

27.04.2017 kl 15:30 Les mer

Crawl på timeplanen

27.04.2017 kl 17:10 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget fredager

28.04.2017 kl 06:00 Les mer

Fredagspizza

28.04.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

28.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

28.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

29.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

29.04.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

30.04.2017 kl 10:00 Les mer

Månedens tilbud: mars-april

30.04.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

30.04.2017 kl 15:00 Les mer

mai

Senior-SPA

01.05.2017 kl 12:00 Les mer

Babysvømming nybegynner

01.05.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

01.05.2017 kl 13:00 Les mer

Babysvømming videregående 1

01.05.2017 kl 14:30 Les mer

Babysvømming videregående 2

01.05.2017 kl 15:30 Les mer

Småbarn- og søskensvømming

01.05.2017 kl 16:30 Les mer

Svømmedagen

02.05.2017 kl 06:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget tirsdager

02.05.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

02.05.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

02.05.2017 kl 13:00 Les mer

Svømmekurs for barn: hval

02.05.2017 kl 17:00 Les mer

Svømmekurs for barn: skilpadde

02.05.2017 kl 17:30 Les mer

Svømmekurs for barn: pingvin

02.05.2017 kl 18:00 Les mer

Svømmekurs for barn: selungen

02.05.2017 kl 18:30 Les mer

Student-SPA

03.05.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget onsdager

03.05.2017 kl 12:00 Les mer

Barselbading

03.05.2017 kl 12:00 Les mer

Babysvømming nybegynner

03.05.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

03.05.2017 kl 13:00 Les mer

Babysvømming videregående 1

03.05.2017 kl 14:30 Les mer

Babysvømming videregående 2

03.05.2017 kl 15:30 Les mer

Svømmekurs for barn: hval

03.05.2017 kl 17:00 Les mer

Svømmekurs for barn: sel

03.05.2017 kl 17:00 Les mer

Svømmekurs for barn: skilpadde

03.05.2017 kl 17:30 Les mer

Svømmekurs for barn: pingvin

03.05.2017 kl 18:00 Les mer

Svømmekurs for barn: selungen

03.05.2017 kl 18:30 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget torsdager

04.05.2017 kl 12:00 Les mer

Babysvømming nybegynner

04.05.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

04.05.2017 kl 13:00 Les mer

Babysvømming videregående 1

04.05.2017 kl 14:30 Les mer

Babysvømming videregående 2

04.05.2017 kl 15:30 Les mer

Svømmekurs for barn: hval

04.05.2017 kl 17:00 Les mer

Crawl på timeplanen

04.05.2017 kl 17:10 Les mer

Svømmekurs for barn: skilpadde

04.05.2017 kl 17:30 Les mer

Svømmekurs for barn: pingvin

04.05.2017 kl 18:00 Les mer

Svømmekurs for barn: selungen

04.05.2017 kl 18:30 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget fredager

05.05.2017 kl 06:00 Les mer

Fredagspizza

05.05.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

05.05.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

06.05.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

07.05.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

07.05.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

08.05.2017 kl 12:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget mandager

08.05.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

08.05.2017 kl 13:00 Les mer

Svømmedagen

09.05.2017 kl 06:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget tirsdager

09.05.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

09.05.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

09.05.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

10.05.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget onsdager

10.05.2017 kl 12:00 Les mer

Barselbading

10.05.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

10.05.2017 kl 13:00 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget torsdager

11.05.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

11.05.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

11.05.2017 kl 17:10 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget fredager

12.05.2017 kl 06:00 Les mer

Fredagspizza

12.05.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

12.05.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

13.05.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

14.05.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

14.05.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

15.05.2017 kl 12:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget mandager

15.05.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

15.05.2017 kl 13:00 Les mer

Svømmedagen

16.05.2017 kl 06:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget tirsdager

16.05.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

16.05.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

16.05.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

17.05.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

17.05.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

17.05.2017 kl 13:00 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget torsdager

18.05.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

18.05.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

18.05.2017 kl 17:10 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget fredager

19.05.2017 kl 06:00 Les mer

Fredagspizza

19.05.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

19.05.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

20.05.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

21.05.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

21.05.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

22.05.2017 kl 12:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget mandager

22.05.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

22.05.2017 kl 13:00 Les mer

Svømmedagen

23.05.2017 kl 06:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget tirsdager

23.05.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

23.05.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

23.05.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

24.05.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget onsdager

24.05.2017 kl 12:00 Les mer

Barselbading

24.05.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

24.05.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

25.05.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

25.05.2017 kl 17:10 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget fredager

26.05.2017 kl 06:00 Les mer

Fredagspizza

26.05.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

26.05.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

27.05.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

28.05.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

28.05.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

29.05.2017 kl 12:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget mandager

29.05.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

29.05.2017 kl 13:00 Les mer

Svømmedagen

30.05.2017 kl 06:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget tirsdager

30.05.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

30.05.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

30.05.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

31.05.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget onsdager

31.05.2017 kl 12:00 Les mer

Barselbading

31.05.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

31.05.2017 kl 13:00 Les mer

juni

Baneinndeling idrettsbassenget torsdager

01.06.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

01.06.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

01.06.2017 kl 17:10 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget fredager

02.06.2017 kl 06:00 Les mer

Fredagspizza

02.06.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

02.06.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

03.06.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

04.06.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

04.06.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

05.06.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

05.06.2017 kl 13:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget tirsdager

06.06.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

06.06.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

06.06.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

07.06.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget onsdager

07.06.2017 kl 12:00 Les mer

Barselbading

07.06.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

07.06.2017 kl 13:00 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget torsdager

08.06.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

08.06.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

08.06.2017 kl 17:10 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget fredager

09.06.2017 kl 06:00 Les mer

Fredagspizza

09.06.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

09.06.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

10.06.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

11.06.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

11.06.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

12.06.2017 kl 12:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget mandager

12.06.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

12.06.2017 kl 13:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget tirsdager

13.06.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

13.06.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

13.06.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

14.06.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget onsdager

14.06.2017 kl 12:00 Les mer

Barselbading

14.06.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

14.06.2017 kl 13:00 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget torsdager

15.06.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

15.06.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

15.06.2017 kl 17:10 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget fredager

16.06.2017 kl 06:00 Les mer

Fredagspizza

16.06.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

16.06.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

17.06.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

18.06.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

18.06.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

19.06.2017 kl 12:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget mandager

19.06.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

19.06.2017 kl 13:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget tirsdager

20.06.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

20.06.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

20.06.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

21.06.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget onsdager

21.06.2017 kl 12:00 Les mer

Barselbading

21.06.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

21.06.2017 kl 13:00 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget torsdager

22.06.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

22.06.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

22.06.2017 kl 17:10 Les mer

Baneinndeling idrettsbassenget fredager

23.06.2017 kl 06:00 Les mer

Fredagspizza

23.06.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

23.06.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget lørdager

24.06.2017 kl 10:00 Les mer

Baneinndelinger idrettsbassenget søndager

25.06.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

25.06.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

26.06.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

26.06.2017 kl 13:00 Les mer

Pensjonistsvømming

27.06.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

27.06.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

28.06.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

28.06.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

28.06.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

29.06.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

29.06.2017 kl 17:10 Les mer

Fredagspizza

30.06.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

30.06.2017 kl 10:00 Les mer

juli

ParSpa

02.07.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

03.07.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

03.07.2017 kl 13:00 Les mer

Pensjonistsvømming

04.07.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

04.07.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

05.07.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

05.07.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

05.07.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

06.07.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

06.07.2017 kl 17:10 Les mer

Fredagspizza

07.07.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

07.07.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

09.07.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

10.07.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

10.07.2017 kl 13:00 Les mer

Pensjonistsvømming

11.07.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

11.07.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

12.07.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

12.07.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

12.07.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

13.07.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

13.07.2017 kl 17:10 Les mer

Fredagspizza

14.07.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

14.07.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

16.07.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

17.07.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

17.07.2017 kl 13:00 Les mer

Pensjonistsvømming

18.07.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

18.07.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

19.07.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

19.07.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

19.07.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

20.07.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

20.07.2017 kl 17:10 Les mer

Fredagspizza

21.07.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

21.07.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

23.07.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

24.07.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

24.07.2017 kl 13:00 Les mer

Pensjonistsvømming

25.07.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

25.07.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

26.07.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

26.07.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

26.07.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

27.07.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

27.07.2017 kl 17:10 Les mer

Fredagspizza

28.07.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

28.07.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

30.07.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

31.07.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

31.07.2017 kl 13:00 Les mer

august

Pensjonistsvømming

01.08.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

01.08.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

02.08.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

02.08.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

02.08.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

03.08.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

03.08.2017 kl 17:10 Les mer

Fredagspizza

04.08.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

04.08.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

06.08.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

07.08.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

07.08.2017 kl 13:00 Les mer

Pensjonistsvømming

08.08.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

08.08.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

09.08.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

09.08.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

09.08.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

10.08.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

10.08.2017 kl 17:10 Les mer

Fredagspizza

11.08.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

11.08.2017 kl 10:00 Les mer

Den Store Spareskillingsbank Dagen

13.08.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

13.08.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

14.08.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

14.08.2017 kl 13:00 Les mer

Pensjonistsvømming

15.08.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

15.08.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

16.08.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

16.08.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

16.08.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

17.08.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

17.08.2017 kl 17:10 Les mer

Fredagspizza

18.08.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

18.08.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

20.08.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

21.08.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

21.08.2017 kl 13:00 Les mer

Pensjonistsvømming

22.08.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

22.08.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

23.08.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

23.08.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

23.08.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

24.08.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

24.08.2017 kl 17:10 Les mer

Fredagspizza

25.08.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

25.08.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

27.08.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

28.08.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

28.08.2017 kl 13:00 Les mer

Pensjonistsvømming

29.08.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

29.08.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

30.08.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

30.08.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

30.08.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

31.08.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

31.08.2017 kl 17:10 Les mer

september

Fredagspizza

01.09.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

01.09.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

03.09.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

04.09.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

04.09.2017 kl 13:00 Les mer

Pensjonistsvømming

05.09.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

05.09.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

06.09.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

06.09.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

06.09.2017 kl 13:00 Les mer

Trening for friske gravide, uke 36

06.09.2017 kl 15:15 Les mer

Mor og barn trening, uke 36

07.09.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

07.09.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

07.09.2017 kl 17:10 Les mer

Fredagspizza

08.09.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

08.09.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

10.09.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

11.09.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

11.09.2017 kl 13:00 Les mer

Pensjonistsvømming

12.09.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

12.09.2017 kl 13:00 Les mer

Student-SPA

13.09.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

13.09.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

13.09.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

14.09.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

14.09.2017 kl 17:10 Les mer

Fredagspizza

15.09.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

15.09.2017 kl 10:00 Les mer

Den Store Badedagen

17.09.2017 kl 10:00 Les mer

ParSpa

17.09.2017 kl 15:00 Les mer

Senior-SPA

18.09.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

18.09.2017 kl 13:00 Les mer

Pensjonistsvømming

19.09.2017 kl 10:00 Les mer

AquaYoung

19.09.2017 kl 13:00 Les mer

AQ Intensiv

19.09.2017 kl 18:00 Les mer

Student-SPA

20.09.2017 kl 10:00 Les mer

Barselbading

20.09.2017 kl 12:00 Les mer

AquaYoung

20.09.2017 kl 13:00 Les mer

AquaYoung

21.09.2017 kl 13:00 Les mer

Crawl på timeplanen

21.09.2017 kl 17:10 Les mer

Fredagspizza

22.09.2017 kl 06:00 Les mer

Pensjonistsvømming

22.09.2017 kl 10:00 Les mer