BRG

BRG er et sørlandsbasert entreprenør -og eiendomsutviklingsselskap, etablert i 2008. Bedriften har i dag 150 ansatte og består av i alt 37 hel -eller deleide datterselskaper.

  • Telefon: 38 09 62 00
  • E-post: firmapost@brgruppen.no
  • Web: brgruppen.no
  • Postadr.: Pb. 529, 4665 Kristiansand
  • Besøksadr.: Tangen 8, Inng. B, 5. etasje