Kristiansand kommune, Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste med tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner.

  • Telefon: 38 07 95 55
  • E-post: [email protected]
  • Web: kristiansand.kommune.no
  • Postadr.: Pb. 417 Lund, 4604 Kristiansand
  • Besøksadr.: AQ/Tangen 8, Vestibyle