namnlöst-230_lite.jpg

Idrett

Det er vår ambisjon at så mange som mulig vil bruke Aquarama regelmessig.

Idrettshallen er arena for store arrangementer og idrettsstevner. Samtidig vil hallen være i daglig bruk av skoleungdom og organisert idrett. Aquaramas idrettshall er Kristiansands nye storstue og er blant hjemmebanen til Vipers Kristiansand. 

Som en del av tilbudet finner du også en utfordrende klatrevegg ute i vestibylen.

Kristiansand kommune ved Idrettsetaten disponerer og fordeler treningstid og annen idrettslig bruk av hallen og klatreveggen. Ved forespørseler om konferanse og kongress kan Aquarama tilrettelegge for dette. 

Mer om idrettshall og klatreveggen på Aquarama.