Samfunnsansvar

Aquarama er bevisst i sitt samfunnsansvar på flere områder, innen helse, miljø og bærekraft, mangfold og inkludering overfor gjester og ansatte, i samarbeid med våre leverandører, kommunen og frivillige organisasjoner både lokalt og nasjonalt.Våre ansatte er våre viktigste ressurser og vi er opptatt av mangfold og et inkluderende arbeidsliv. Som badeanlegg og helseaktør jobber vi kontinuerlig med å legge til rette for gode treningsvaner og svømmeglede for flest mulig. Med beliggenhet i sørlandsbyen Kristiansand, omgitt av vann og sjø- er vi ekstra opptatt av svømmeopplæring og trygghet i vann for alle. Som badeland har vi et ekstra stort fokus på energisparing og driftsoptimaliserende tiltak, og har i forretningsstrategien tatt et tydelig og mer bevisst og aktivt grep for mer bærekraftig utvikling.

Aquarama skal være – ETT STED. FOR ALLE.

ENERGIOPTIMALISERING OG ENERGISPARING

Å drifte et anlegg som Aquarama krever mye energi, og energi er en av de største kostnadsdriverne vi har. Selv et toppmoderne anlegg som Aquarama har mye å spare på å jobbe strukturert med ENØK-tiltak og energisparing, og dette er noe vi har hatt høyt fokus på de siste årene. Ofte handler dette om god kontroll, god kompetanse om eget anlegg og mulige løsninger, samt kontinuerlig fokus.Idrettsbassenget varmes opp av varm luft fra ventilasjonsanleggene i anlegget på vei opp i badeland.

Dette er en svært effektiv og energibesparende måte å holde bassenget varmt på, som gir god effekt. Vi benytter fjernvarme og fjernkjøling som kommer fra forbrenningsanlegget til Returkraft på Dalane, slik at vi bidrar til en bærekraftig utnyttelse av grønn energi fra avfall. Vi utnytter også varme og kulde vi tilfører bygget på en optimal måte med tanke på å spare energi, gjenvinne og benytte internt i anlegget.Vi gjenvinner ca. 70% av alt bassengvannet, renser det her på huset og benytter det på nytt. Av de resterende 30% av bassengvannet, samt alt annet vann som tømmes, henter vi ut varmen før det tømmes, og denne energien benyttes til oppvarming.

I 2019 inngikk vi en samarbeidsavtale med ENØK Total, for å satse ytterligere på bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for energisparing. Etter kun 1 år halverte vi energiforbruket, og vi har som mål å kunne redusere ytterligere opp mot 70%.Dersom du er interessert i å vite mer om hvordan vi jobber med energisparing, kan du sende en mail til bad@aquarama.no.

SVØMMEGLEDE

Svømmeglede er et samarbeid mellom Aquarama, Kristiansand kommune og flere andre aktører. Prosjektet har til hensikt både å styrke barnas svømmeferdigheter og å bidra til økt folkehelse. Vi har tro på at mengdetrening sammen med skolesvømming, samt lek i vann skaper trygghet og bidrar ekstra til å lære barn å svømme.Prosjektet startet i 2016, som en følge av utdanningsdirektoratets reviderte kompetansemål for svømmeopplæring, samt undersøkelser som viste at 50 % av landets tiåringer ikke kan svømme. Prosjektet innebærer gratis medlemskap i 1 år (fra januar i 3.klasse, t.o.m. desember i 4.klasse), egen pris på klippekort for foreldrene i gruppen og behovsprøvde svømmekurs. Svømmekursene sponses av Color Line og gjennomføres av Varodd svømmeklubb. Les mer her.

Vi vet at ikke alle foresatte har anledning til å bli med sine barn på Aquarama av økonomiske årsaker. Vi har derfor i forbindelse med Svømmeglede et tett samarbeid med Trygge Mønstre i Kristiansand kommune, NAV og skolene, som skal sikre at de som trenger det, også får anledning til å benytte seg av dette tilbudet. Dersom du ønsker å vite mer og undersøke om dette er et aktuelt tilbud for deg, kan du ta kontakt med ditt barns kontaktlærer og sosiallærer.

NYE MØNSTRE – TRYGG OPPVEKST

Gjennom et tett samarbeid med Kristiansand kommunes prosjekt Nye mønstre, NAV og skolene, ønsker vi å nå ut til de barna og familiene som normalt sett ikke har mulighet til å besøke Aquarama av økonomiske årsaker. Via dette prosjektet når vi også ut til flere via de ulike organisasjonene i kommunen (f.eks. Blå Kors, Redd Barna, KUP, Unik med fler), og har som mål å tilgjengeliggjøre anlegget for flere. Vi skal være et folkehelseanlegg som dekker bredt, og gjennom dette prosjektet når vi ut til enda flere. Les mer her.

BLÅ KORS FERIER

I 2020 inngikk vi et samarbeid med Blå Kors ferier, som gir mange flere muligheten til å besøke Aquarama. Blå Kors Ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer, eller lavinntekt tett på livet. Tilbudet gjelder for familier i hele landet. Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å tilby familier en god ferieopplevelse når de besøker Kristiansand, og støtte opp under den gode jobben Blå Kors gjør for mange familier over hele landet. Les mer her.

HJELP OSS Å HJELPE AGDER

Hvert år før jul setter vi opp et juletre som søker gaver i vestibylen på Aquarama i samarbeid med den frivillige organisasjonen «Hjelp oss å hjelpe Agder». Sammen samler vi inn rundt 500 gaver hvert år, som gir juleglede for mange barn i byen vår. Vi setter stor pris på alle som kommer innom og legger gaver under treet hos oss, slik at de kan være til god hjelp for de som trenger det! I tillegg til gavene, støtter vi på Aquarama med 100 billetter som gir badeopplevelser til jul.

EMBALASJE OG AVFALLSHÅNDERING

Aquarama har stort fokus på å redusere og erstatte plast så langt det er mulig å gjennomføre. Vi tilpasser oss stadig mer bærekraftige løsninger og bruker Future Smart-produkter som er fremstilt av 100% fornybar materiale.I 2020 investerte vi også i en ny avfallshåndteringsstasjon inne i badet, som vi håper skal bidra ytterligere til avfallssortering og mindre restavfall.

ARBEIDSTRENING OG -INTEGRERING

Våre medarbeidere er de viktigste ressursene vi har. Gjennom samarbeid med blant annet Varodd og NAV gir Aquarama mennesker som har falt utenfor arbeidslivet en ny mulighet gjennom arbeidstrening og oppfølging.

SPONSORATER

Vi er opptatt av å støtte oppunder ulike organisasjoner og arrangementer, og er stolt sponsor av blant annet Vipers Topphåndball, Vipers håndballskole, KRS Topphåndball og Sommerløpet (arrangert av Kristiansand løpeklubb).

FRIBILLETTER

Lurer du på om vi ønsker å støtte din organisasjon eller ditt arrangement med billetter? Vi deler hvert år ut billetter til ulike anledninger, etter noen satte kriterier. Les mer og søk her.