Priser for hotellets gjester

Se prislisten i brosjyreformat.

  • Hotellets gjester får 15% på enkeltbilletter (ikke familiebillett, pensjonistsvømming eller andre rabatterte billetter). Se vår prisliste i AQ Bad.