aquarama_bad_svommekurs_barn_0007.jpg

Svømmeferdigheter

Målet med dette prosjektet er at alle som går i 3. klasse skal trives i vann, samt at de skal bli trygge i vann og svømme bedre. For å se på effekten av ”prosjekt Svømmeglede” ønsker vi i samarbeid med en forskningsinstitusjon å undersøke flest mulig av deltagernes svømme-ferdigheter.

Det er selvsagt frivillig om en ønsker å være med i undersøkelsen. Testen vi benytter oss av kjenner 3. klassingene igjen fra skolesvømmingen. 

Vel møtt!