Babysvømming på Aquarama

Vi har babysvømmekurs som passer de fleste, alt fra nybegynner til de mer viderekomne. Felles for kursene er at de handler om å gjøre barna trygge i vann.

BABYSVØMMING: 0-2 ÅR

Babysvømming er en aktivitet i vann der barnet er sammen med en eller to av foreldrene sine i vannet. Instruktøren viser, tilrettelegger og veileder foreldre og barn i ulike grep og øvelser for å fremme barnets balanse, styrke, trygget og glede i vann, som igjen fører til glede og mestring av egen kropp. Vi vektlegger nærhet, kommunikasjon og trygghet på kursene.

Vi har tre kurstyper for barn under 2 år: 

SMÅBARNSVØMMING: 2-4 ÅR

"Lek og lær"- prinsippet. Passer for alle som vil bli glad i vann og vannets egenskaper. Kursene bygger videre på det barna og foreldrene har lært på babysvømmingen. Her lærer noen barn å svømme, men det er ikke målet med småbarnsvømmingen. Målet vil fremdeles være å gi barna vannglede og trygghet i vann.

Barna vil få ulike erfaringer som gjør dem bedre rustet til å lære å svømme på crawlekurs senere (etter fylte 5 år). "Lek og lær"- prinsippet går ut på at barna leker inn erfaringer i vann i trygge leker/øvelser og omgivelser sammen med foreldrene sine. Instruktøren viser og legger til rette slik at læring kan skje.

Vi har ett kurs for barn i 2-4 års alderen:

Video fra kurs:

Les mer: