Svømmeglede

Prosjekt Svømmeglede fortsetter i 2024!

Svømmeglede er et samarbeid mellom Aquarama og Kristiansand kommune . Prosjektet har til hensikt både å styrke barnas svømmeferdigheter og å bidra til økt folkehelse. 

  • Gratis medlemskap i AQ Bad for perioden til og med 31. desember 2024 for barn i 3. klasse (vår 2024) og 4. klasse (høst 2024).
  • Gratis svømmekurs (utover skolesvømming). Les mer her.
  • NYHET til foresatte og søsken: -25% på fleksibillett (10 eller 25 besøk) til foresatte/søsken som gjelder alle dager, i ett år fra kjøpsdato. Les mer om betingelser på fleksibillett her. VIKTIG: opprett en kundeprofil på Min Side dersom du ikke har vært registrert hos oss tidligere – da sparer vi tid på registreringen i kassen! Gjelder kun foresatte/søsken. Vi har registrert barnets navn via kommunen. 
  • Meld dere gjerne inn i gruppen Aquarama Svømmeglede på Facebook for å bli oppdatert og for å kunne stille spørsmål. 

Svømmeglede-kurs er kun for skolebarna som går i 3. klasse (vår 2024) og 4. klasse (høst 2024) i Kristiansand kommune, som en del av Svømmeglede-prosjektet. Kurset sponses av Color Line og gjennomføres av Vardodd Svømmeklubb.

gratis medlemskap

Alle 3. klassinger (4. klasse høst) i Kristiansand kommune få gratis 12 måneders medlemskap i AQ Bad. Medlemskapet varer fra 01. januar til 31. desember 2024, og vi anbefaler at du henter medlemskapet så tidlig som mulig i perioden for å få full effekt. Det vil ikke være mulig å forskyve medlemskapet, da dette er et tilbud som til neste år vil gis til neste årstrinn.

FORESATTe og SØSKEN

Foresatte og søsken av barnet har mulighet til å kjøpe fleksibillett til 25%. En foresatt eller søsken (over 16 år) per barn må alltid følge- og bade med barnet. Fleksibilletten er ikke personlig, men foresatte/søsken må kjøpe et eget adgangsbånd (kr 55,-) som knyttes opp mot kortet. Ekstra bånd utover dette koster 25,-

kurs

Svømmegledekurset skal styrke barnets svømmeferdigheter, og passer for både de som er trygge i vann og de som ikke er det.

 

Vi fokuserer på fire delmål:
Dykke, Flyte, Gli & Fremdrift

påmelding

SPØRSMÅL OG SVAR OM SVØMMEGLEDE

Hvis barnet ditt har et medlemskap/fleksibillett fra før kan vi utvide gyldighetsdato med 12 måneder, slik at det er klart til bruk igjen etter 31. desember 2024. Men du må selv varsle oss om at utløpsdatoen skal forlenges – dette går dessverre ikke automatisk hos oss.

Det må være med en badende, svømmedyktig voksen over 16 år per 4 barn. Det er først når barnet er fylt 11 år og er svømmedyktig, at han/hun kan gå alene i anlegget.

Dersom du kun kommer til å besøke AQ Bad sammen med 3. klassingen, har du anledning til å fryse ditt medlemskap til ordinære betingelser, altså kr 99,- måned i fryseperioden.

Svømmegledekursene starter fire ganger i året. To ganger på høsten og to ganger på våren. Svømmekursene gjelder barn som går i 3. klasse (våren) og 4. klasse (høsten). Se når neste kurs starter her.

Barn får ikke lov å gå alene fra garderoben og inn til bassenget, men må følges helt bort til der kurset skal være av en voksen person over 16 år.