Svømmeglede

Prosjekt Svømmeglede fortsetter i 2023!

Svømmeglede er et samarbeid mellom Aquarama, Kristiansand kommune og flere andre aktører. Prosjektet har til hensikt både å styrke barnas svømmeferdigheter og å bidra til økt folkehelse. 

  • Gratis medlemskap i AQ Bad for perioden til og med 31. desember 2023 for barn i 3. klasse (vår 2023) og 4. klasse (høst 2023).
  • Gratis svømmekurs (utover skolesvømming). 
  • NYHET til foresatt/søsken: -25% på fleksibillett (10 eller 25 besøk) til foresatte/søsken som gjelder alle dager, i ett år fra kjøpsdato. Les mer om betingelser på fleksibillett her. Et nyttig tips: opprett gjerne en kundeprofil på Min Side dersom du ikke har vært registrert hos oss tidligere – da sparer vi tid på registreringen i kassen! Gjelder kun foresatte. Vi har registrert barnets navn via kommunen. 
  • Meld dere gjerne inn i gruppen Aquarama Svømmeglede på Facebook for å bli oppdatert og for å kunne stille spørsmål. 

Svømmeglede-kurs er kun for skolebarna som går i 3. klasse (vår 2023) og 4. klasse (høst 2023) i Kristiansand kommune, som en del av Svømmeglede-prosjektet. Kurset sponses av Color Line og gjennomføres av Vardodd Svømmeklubb.

gratis medlemskap

Alle 3. klassinger (4. klasse høst) i Kristiansand kommune få gratis 12 måneders medlemskap i AQ Bad. Medlemskapet varer fra 01. januar til 31. desember 2023, og vi anbefaler at du henter medlemskapet så tidlig som mulig i perioden for å få full effekt. Det vil ikke være mulig å forskyve medlemskapet, da dette er et tilbud som til neste år vil gis til neste årstrinn.

FORESATT/SØSKEN

Foresatte av barnet har mulighet til å kjøpe fleksibillett til 25%. En foresatt (over 18 år) per barn må alltid følge og bade med barnet. Fleksibilletten er ikke personlig, men foresatte/søsken må kjøpe et eget adgangsbånd (kr 50,-) som knyttes opp mot kortet. Begge foresatte f.eks kan benytte ett og samme kort, eller ha hvert sitt. 10 klipp: 1200,- (ord. 1600,-) / 25 klipp: 2250,- (ord. 3000,-) 

kurs

Ikke alle lærer å svømme like fort. Derfor tilbyr vi behovsprøvd svømmeopplæring, utover den vanlige skolesvømmingen. Kurset er kun for skolebarna som går i 3. klasse (vår 2023) og 4. klasse (høst 2023) i Kristiansand kommune, som en del av Svømmeglede-prosjektet. Kurset sponses av Color Line og gjennomføres av Vardodd Svømmeklubb.

påmelding

SPØRSMÅL OG SVAR OM SVØMMEGLEDE

Hvis barnet ditt har et medlemskap/fleksibillett fra før kan vi utvide gyldighetsdato med 12 måneder, slik at det er klart til bruk igjen etter 31. desember 2023. Men du må selv varsle oss om at utløpsdatoen skal forlenges – dette går dessverre ikke automatisk hos oss.

Det må være med en badende, svømmedyktig voksen over 16 år per 4 barn. Det er først når barnet er fylt 11 år og er svømmedyktig, at han/hun kan gå alene i anlegget.

Dersom du kun kommer til å besøke AQ Bad sammen med 3. klassingen, har du anledning til å fryse ditt medlemskap til ordinære betingelser, altså kr 99,- måned i fryseperioden.

Svømmegledekursene starter fire ganger i året. To ganger på høsten og to ganger på våren. Svømmekursene gjelder barn som går i 3. klasse (våren) og 4. klasse (høsten). Se når neste kurs starter her.

Barn får ikke lov å gå alene fra garderoben og inn til bassenget, men må følges helt bort til der kurset skal være av en voksen person over 16 år.