Svømmeglede

Prosjekt Svømmeglede fortsetter i 2022!

Svømmeglede er et samarbeid mellom Aquarama, Kristiansand kommune og flere andre aktører. Prosjektet har til hensikt både å styrke barnas svømmeferdigheter og å bidra til økt folkehelse. 

  • Gratis medlemskap i AQ Bad for perioden til og med 31. desember 2022 for barn i 3. klasse (vår 2022) og 4. klasse (høst 2022).
  • Gratis svømmekurs (utover skolesvømming). 
  • Egen pris på “foreldrekortet” til foreldre/foresatte som benyttes i følge med skolebarnet. Gjelder alle dager i året frem til 31.12.22.
  • Meld dere gjerne inn i gruppen Aquarama Svømmeglede på Facebook for å bli oppdatert og for å kunne stille spørsmål. 

Prosjektet Svømmeglede er et samarbeid mellom Aquarama, Kristiansand kommune og flere andre aktører. Prosjektet har som hensikt å styrke barnas svømmeferdigheter og bidra til økt folkehelse. 

Kurset er kun for skolebarna som går i 3. klasse (vår 2022) og 4. klasse (høst 2022) i Kristiansand kommune, som en del av Svømmeglede-prosjektet. Kurset sponses av Color Line og gjennomføres av Vardodd Svømmeklubb.

gratis medlemskap

Alle 3. klassinger (4. klasse høst) i Kristiansand kommune få gratis 12 måneders medlemskap i AQ Bad. Medlemskapet varer fra 04. januar til 31. desember 2022, så vi anbefaler at du henter medlemskapet så tidlig som mulig i perioden for å få full effekt. Det vil ikke være mulig å forskyve medlemskapet, da dette er et tilbud som til neste år vil gis til neste årstrinn.

FORELDREKORT

“Foreldrekortet” gir en rimeligere rabatt på 10- og 25-klipps klippekort til benyttelse i følge med svømmeglede-barnet. Foreldrekortet benyttes av foresatte i følge med barna, og kan benyttes alle dager frem til 31.12.22.

10 klipp: 1055,- 

25 klipp: 2055,- 

kurs

Ikke alle lærer å svømme like fort. Derfor tilbyr vi behovsprøvd svømmeopplæring, utover den vanlige skolesvømmingen.  

påmelding

SPØRSMÅL OG SVAR OM SVØMMEGLEDE

Møt opp i resepsjonen og oppgi barnets navn og skole. Svømmeglede-medlemskapet følger kalenderåret.

 

Hvis barnet ditt har et medlemskap/fleksibillett fra før kan vi utvide gyldighetsdato med 12 måneder, slik at det er klart til bruk igjen etter 31. desember 2022. Men du må selv varsle oss om at utløpsdatoen skal forlenges – dette går dessverre ikke automatisk hos oss.

Barn får ikke lov å gå alene fra garderoben og inn til bassenget, men må følges helt bort til der kurset skal være av en voksen person over 16 år.

Det må være med en badende, svømmedyktig voksen over 16 år per 4 barn. Det er først når barnet er fylt 11 år og er svømmedyktig, at han/hun kan gå alene i anlegget.

Foreldrekortet er et eget klippekort som kan benyttes alle dager hele uken, og som gir god rabatt på 10- og 25-besøk. Det forutsettes at foreldrekortet benyttes i følge med 3. klassingen.

Ja, det forutsettes at Foreldrekortet benyttes i følge med 3. klassingen. Hos oss er klippekortene knyttet opp til et adgangsbånd med en oppstartsavgift på kr 50,-. Foreldrekortet utsettes ikke. 

Det tildeles maksimalt to foreldrekort m/adgangsbånd per barn. Båndene er imidlertid ikke personlige, og kan lånes bort til besteforeldre eller andre foresatte som skal følge barnet.

Dersom du kun kommer til å besøke AQ Bad sammen med 3. klassingen, har du anledning til å fryse ditt medlemskap til ordinære betingelser, altså kr 99,- måned i fryseperioden.

Det er ikke mulig å konvertere et ordinært klippekort til et foreldrekort. Dersom du kun kommer til å besøke AQ Bad sammen med 3. klassingen, har du anledning til å overføre resterende klipp til en annen person, eller bruke opp de eksisterende klippene før du kjøper et foreldrekort.

Husk også at foreldrekortet kun er gyldig ved inngang sammen med 3. klassingen. Det betyr at det i løpet av disse 12 månedene kan være praktisk å beholde ditt ordinære klippekort.

Svømmegledekursene starter fire ganger i året. To ganger på høsten og to ganger på våren. Svømmekursene gjelder barn som går i 3. klasse (våren) og 4. klasse (høsten). Se når neste kurs starter her.