Vilkår gavekort og internettkjøp

Disse vilkårene gjelder for produkter som kjøpes på www.aquarama.no.

Pris

Alle priser er i norske kroner og inkluderer merverdigavift. Prisene vises både inklusive og eksklusive gebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som etablering, porto, frakt m.m. På produkter som krever personlig adgangsarmbånd, som f.eks. medlemskap, fleksibillett og 30-dagersbillett, vil det forekomme et engangsbeløp på 55,- per bånd. Dette betales og hentes ut i resepsjonen.

Forbehold

Aquarama vil etterstrebe god kvalitet på sine tjenester, herunder tilgjengelighet i anleggets åpningstid. Vi forbeholder oss likevel retten til å kunne stenge av enkelte deler av anlegget ved spesielle anledninger som for eksempel ved svømme- og stupestevner i badet. Anledninger som dette vil bli orientert om på våre nettsider, på sosiale medier og i anlegget. Aquarama kan ikke stå til ansvar for stengte fasiliteter i anlegget eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. 

Det forutsettes at gjesten setter seg inn i de til enhver tid gjeldende regler for bruk av anlegget. 

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om produktene/tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket opplevelse!

Betalingsbetingelser

Vi krever betaling for produktene fra det tidspunkt ordrebekreftelse og gyldig kvittering blir sendt fra oss til kunden.

Når bestillingen er bekreftet er betalingen godkjent og hele kjøpet vil bli belastet kortet ditt. Det er mulig å benytte Visa og Mastercard som betalingsmiddel på nett.

Kortinformasjon

Når du handler hos Aquarama blir betalingen behandlet av Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Personvernsopplysninger

Aquarama behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. Se hele personvernerklæringen her

Generelt

Strekkode/QR-kode/referansenummer må medbringes ifm besøket. Det er kundens ansvar å sørge for at strekkode, QR-kode eller referansenummer ikke kommer på avveie. Dersom andre benytter seg av dette, vil billetten bli ugyldig for kunden.

Kode/nummer for medlemskap veksles inn i armbånd i resepsjonen på Aquarama. Dette benyttes for adgang og skap i den aktuelle perioden. Båndet avsluttes automatisk etter endt periode. Barn med medlemskap som ønsker å handle må fylle penger på båndet i resepsjonen først. Voksne har kreditt på armbåndet, og kan handle uten å fylle penger på båndet. Betaling gjøres ved utgang. Avtalegiro kan kun benyttes for medlemskap med minimum 12 mnd. varighet og vil deretter løpe til avtalen sies opp skriftlig. Det er én måneds oppsigelse fra og med 01. i påfølgende måned. Alle avtaletrekk så lenge medlemskapet varer er herved varslet. Les mer om vilkår for medlemskap her.  

Kode/nummer for 30-dagersbillett veksles inn i armbånd i resepsjonen på Aquarama. Dette benyttes for adgang og skap i den aktuelle perioden. Båndet avsluttes automatisk etter endt periode. Barn med medlemskap som ønsker å handle må fylle penger på båndet i resepsjonen først. Voksne har kreditt på armbåndet, og kan handle uten å fylle penger på båndet. Betaling gjøres ved utgang. 30-dagersbilletten er gyldig i 30 dager fra kjøpsdato.

Kode/nummer for fleksibillett veksles inn i resepsjonen når du kommer til Aquarama. For å benytte fleksibillett må du kjøpe et personlig bånd i resepsjonen. Dersom dere er flere personer som bruker samme fleksibillett, kjøper dere hvert deres adgangsbånd. Armbåndet benyttes for adgang og skap i den aktuelle perioden, og kan fylles på med nye klipp når billetten er tomt. Båndet har kreditt, og man kan handle uten å fylle penger på båndet. Betaling gjøres ved utgang. Fleksibillett er gyldig i 1 år fra kjøpsdato.

Billetter til arrangement, kurs og gruppetimer utstedt på en bestemt dato kan kanselleres innen 24 timer fra bestillingstidspunktet, utover dette er det ingen refusjon. Spesielt for gruppetimer og kurs: dersom man av spesielle årsaker ikke kan delta på timen/kurset, og det finnes mulighet for å flytte dato vil vi endre til ny dato kostnadsfritt (dette gjelder kun ved beskjed i forkant på minimum 48 timer).

Produktet kan kun benyttes på det tidspunkt, i rett avdeling, og innenfor det tidsrommet som billetten viser. Ved misbruk/utlån av personlig bånd inndras produktet, og må betales ut i sin helhet. Du er ansvarlig for å benytte ditt produkt innen gyldigheten er gått ut.

Før kjøpet blir gjennomfør er kunden selv ansvarlig for å kontrollere at

  • Du må være 18 år for å handle på aquarama.no.
  • Riktig billettype er valgt, og må kunne fremvise gyldig bevis/legitimasjon. dersom du er barn/student/honnør.
  • Riktig e-postadresse er lagt inn ved kjøp.

Billettsalget på nett kan i noen tilfeller stenge inntil 24 timer før den aktuelle dagen og ifm enkelte arrangement. Kunden må derfor sørge for å kjøpe billetten i god tid for å være sikker på å få de beste prisene. Når billetten kjøpes i resepsjonen kan prisen normalt være høyere enn på nett.

Dersom nedetid eller andre tekniske problemer innebærer at det ikke er mulig å kjøpe billetter på aquarama.no må billetter kjøpes i resepsjonen. Når billetten kjøpes i resepsjonen kan prisen normalt være høyere enn på nett. 

Bekreftelse på e-post

Når bestillingen din er betalt vil du få en kvittering på e-post fra oss. Deretter vil du motta en ny e-post som inneholder billetten som PDF-fil, med informasjon om bestilt produkt, samt referansenummer/QR kode som må oppgis når produktet skal benyttes på Aquarama. Det kan ta et par minutter før kvittering og bekreftelse kommer inn til din e-post.

Ikke mottatt e-postbekreftelse

Dersom du ikke har mottatt bekreftelsen på e-post fra oss kort tid etter bestillingen ber vi deg undersøke om den kan ha lagt seg i innboksen for useriøs e-post (søppelpost). Dersom du er i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført ber vi deg ta kontakt med oss. E-post: bad@aquarama.no.

Gyldighet gavekort

Et gavekort er gyldig inntil 12 måneder etter utstedelsestidspunkt og kan benyttes i en av følgende avdelinger; Aquarama Bad og Aquarama Spa (vi gjør oppmerksom på at gavekortet gjelder ikke på behandlinger hos Aquarama Velvære).

Angrerett gavekort

Angrer du kjøpet av et gavekort som er kjøpt på nett, kan det returneres til oss innenfor 14 dager, så lenge gavekortet er ubrukt. Er gavekortet allerede brukt innen 14 dager, kan kjøpet ikke angres. Angreretten gjelder fra det tidspunkt du mottar gavekortet per e-post. Aquarama påtar seg ikke ansvaret dersom gavekortet benyttes parallelt med behandling av angrefristen.

For å benytte angrefristen, send gavekortet i retur til bad@aquarama.no, evt. per post til:

  • Aquarama Badedrift AS
  • Tangen 8
  • 4608 Kristiansand

Husk å legge ved opplysninger som gjør det mulig for oss å identifisere deg: navn, adresse og telefonnummer. Hvis du har spart på ordrebekreftelsen, kan du vedlegge en kopi av denne. De forsendelsesomkostninger som påløper i forbindelse med returnering av et gavekort dekkes av kunden.

Når du har sendt et gavekort i retur til ovenstående adresse, krediterer vi det betalte beløp og beløpet tilbakeføres til betalingskortet som ble benyttet ved kjøp av gavekortet.

Reklamasjon gavekort

Aquarama behandler reklamasjoner iht. kjøpslovens paragraf om reklamasjon. Dersom du ønsker å reklamere på et gavekort, skal det sendes skriftlig begrunnelse med dokumentasjon inn til oss på vår adresse:

  • Aquarama Badedrift AS
  • Tangen 8
  • 4608 Kristiansand

Husk å legge ved opplysninger som gjør det mulig for oss å identifisere deg: navn, adresse og telefonnummer. Hvis du har spart på ordrebekreftelsen, kan du vedlegge en kopi av denne. De forsendelsesomkostninger som påløper i forbindelse med returnering av et gavekort dekkes av kunden.